Úřední deska

 

                                   Dokument                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyvěšeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.2018

Rozpočtová opatření obce Krejnice 3

13.2.2018

Veřejná vyhláška—záplavové území - Mačický potok

5.2.2018

Rozpočtová opatření obce Krejnice 2

31.1.2018

Výroční zpráva obce Krejnice za rok 2017

15.1.2018

Rozpočtová opatření obce Krejnice 1

28.12.2017

Volby—informace o době a místě konání

27.12.2017

Veřejná vyhláška—stanovení záplavového území

22.12.2017

Volby—delegování členů volební komise

20.12.2017

Veřejná vyhláška—veřejné projednání návrhu územního plánu Frymburk

12.12.2017

Rozpočtová  opatření obce Krejnice 10

9.12.2017

Rozpočet obce Krejnice 2018

2.12.2017

Volby—Jmenování zapisovatele

28.11.2017

Volby—Informace o počtu a sídle volebních okrsků

24.11.2017

Návrh rozpočtu SOSP 2018

18.11.2017

Návrh rozpočtu obce Krejnice 2018

16.11.2017

Střednědobý rozpočtový výhled

16.11.2017

Veřejná vyhláška—Ministerstvo zemědělství

13.11.2017

Volby—minimální počet členů okrskových volebních komisí

9.11.2017

Rozpočtová opatření  obce Krejnice 9

10.10.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 8

22.9.2017

Smlouva— „oprava požární nádrže—Žlábek“

10.9.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 7

8.9.2017

Návrh rozpočtu SMOOS 2018

8.9.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 SMOOS

5.9.2017

Volby—počet a sídlo volebních okrsků

21.8.2017

Volby— počet členů okrskový volebních komisí

14.8.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 6

15.7.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 5

20.6.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 4

20.6.2017

Závěrečný účet obce Krejnice za rok 2016

 

      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

 

      Závěrečný účet KEO

 

      Finanční vypořádání—tabulky

 

      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 

      Příloha

 

      Rozvaha

 

      Výkaz zisků a ztrát

15.5.2017

Návrh závěrečného účtu 2016

 

      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

 

      Závěrečný účet KEO

 

      Finanční vypořádání—tabulky

 

      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 

      Příloha

 

      Rozvaha

 

      Výkaz zisků a ztrát

28.4.2017

Veřejná vyhláška—Daň z nemovitosti

20.4.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 3

20.3.2017

Rozpočtový výhled

12.3.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 2

21.3.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSP za rok 2016

21.3.2017

Závěrečný účet SOSP za rok 2016

21.3.2017

Rozpočet SMOOS—schválen na VH 13.12.2016

21.3.2017

Rozpočet SOSP—schválen na VH 19.12.2016

1.3.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 1

11.2.2017

Výroční zpráva obce Krejnice o svobodném přístupu k informacím

17.12.2016

Záměr odprodeje pozemku

17.12.2016

Rozpočet obce Krejnice na rok 2017

12.11.2016

Návrh rozpočtu obce Krejnice na rok 2017

2.11.2016

Návrh rozpočtu SMOOS 2017

8.9.2016

Volby—počet členů volební komise

24.8.2016

Volby—jmenování zapisovatele

23.8.2016

Volby—informace o počtu a sídle volebních okrsků

8.8.2016

Volby—minimální počet členů  okrskových volebních komisí

15.5.2016

Inventarizační zpráva

15.5.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

15.5.2016

Finanční vypořádání

15.5.2016

Závěrečný účet 2015

15.5.2016

Závěrečný účet 2015 2

15.5.2016

Výkaz zisku a ztráty

15.5.2016

Rozvaha 2015

15.5.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

15.5.2016

Příloha—rozvaha 2015

19.4.2016

Veřejná vyhláška

25.1.2016

OZV 1/2016 o  místním poplatku za odpady

25.1.2016

Záměr odprodeje pozemku

19.12.2015

Rozpočet obce Krejnice na rok 2016

14.11.2015

Návrh rozpočtu obce Krejnice na rok 2016

 

Finanční vypořádání

 

Inventarizační zpráva

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

Závěrečný účet 2014

 

Závěrečný účet 2014 2

 

Hodnotící zpráva za rok 2014

 

Výkaz zisků a ztrát 2014

 

Rozvaha 2014

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 

Příloha 2014

 25.4.2015

Veřejná vyhláška

  13.4.2015

Závěrečný účet SMOOS

  5.4.2015

OZV  5/2015 o úpravě volného pohybu psů

  5.4.2015

OZV 4/2015 o místních poplatcích

  5.4.2015

OZV 3/2015 o podmínkách užívání veřejného prostranství

  5.4.2015

Návštěvní řád veřejného dětského hřiště

10.01.2015

OZV 1/2015 o místním poplatku za odpady

10.01.2015

OZV 2/2015 o systému shromažďování odpadů

15.12.2014

Rozpočet obce Krejnice 2015

15.12.2014

Odprodej pozemku

29.11.2014

Návrh rozpočtu SOSP

15.11.2014

Návrh rozpočtu obce Krejnice 2015

07.11.2014

Návrh rozpočtu SMOOS

20.10.2014

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva

 12.10.2014

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva