Úřední deska

 

                                   Dokument                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyvěšeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

15.5.2017

Návrh závěrečného účtu 2016

 

      Závěrečný účet KEO

 

      Finanční vypořádání—tabulky

 

      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 

      Příloha

 

      Rozvaha

 

      Výkaz zisků a ztrát

13.5.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 3

28.4.2017

Veřejná vyhláška—Daň z nemovitosti

12.3.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 2

21.3.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSP za rok 2016

21.3.2017

Závěrečný účet SOSP za rok 2016

21.3.2017

Rozpočet SMOOS—schválen na VH 13.12.2016

21.3.2017

Rozpočet SOSP—schválen na VH 19.12.2016

1.3.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 1

11.2.2017

Výroční zpráva obce Krejnice o svobodném přístupu k informacím

17.12.2016

Záměr odprodeje pozemku

17.12.2016

Rozpočet obce Krejnice na rok 2017

12.11.2016

Návrh rozpočtu obce Krejnice na rok 2017

2.11.2016

Návrh rozpočtu SMOOS 2017

8.9.2016

Volby—počet členů volební komise

24.8.2016

Volby—jmenování zapisovatele

23.8.2016

Volby—informace o počtu a sídle volebních okrsků

8.8.2016

Volby—minimální počet členů  okrskových volebních komisí

15.5.2016

Inventarizační zpráva

15.5.2016

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

15.5.2016

Finanční vypořádání

15.5.2016

Závěrečný účet 2015

15.5.2016

Závěrečný účet 2015 2

15.5.2016

Výkaz zisku a ztráty

15.5.2016

Rozvaha 2015

15.5.2016

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

15.5.2016

Příloha—rozvaha 2015

19.4.2016

Veřejná vyhláška

25.1.2016

OZV 1/2016 o  místním poplatku za odpady

25.1.2016

Záměr odprodeje pozemku

19.12.2015

Rozpočet obce Krejnice na rok 2016

14.11.2015

Návrh rozpočtu obce Krejnice na rok 2016

 

Finanční vypořádání

 

Inventarizační zpráva

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

 

Závěrečný účet 2014

 

Závěrečný účet 2014 2

 

Hodnotící zpráva za rok 2014

 

Výkaz zisků a ztrát 2014

 

Rozvaha 2014

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 

Příloha 2014

 25.4.2015

Veřejná vyhláška

  13.4.2015

Závěrečný účet SMOOS

  5.4.2015

OZV  5/2015 o úpravě volného pohybu psů

  5.4.2015

OZV 4/2015 o místních poplatcích

  5.4.2015

OZV 3/2015 o podmínkách užívání veřejného prostranství

  5.4.2015

Návštěvní řád veřejného dětského hřiště

10.01.2015

OZV 1/2015 o místním poplatku za odpady

10.01.2015

OZV 2/2015 o systému shromažďování odpadů

15.12.2014

Rozpočet obce Krejnice 2015

15.12.2014

Odprodej pozemku

29.11.2014

Návrh rozpočtu SOSP

15.11.2014

Návrh rozpočtu obce Krejnice 2015

07.11.2014

Návrh rozpočtu SMOOS

20.10.2014

Pozvánka na ustavující schůzi zastupitelstva

 12.10.2014

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva

30.08.2014

Informace o jmenování zapisovatele okrskové volební komise

 11.08.2014

Informace o minimálním počtu členů okrskové volební komise

20.07.2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

 

Volby—potřebný počet podpisů na peticích

10.06.2014

Veřejná vyhláška

30.05.2014

Závěrečný účet SOSP

12.05.2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

12.05.2014

Finanční vypořádání

12.05.2014

Výkaz zisku a ztrát

12.05.2014

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

12.05.2014

Závěrečná zpráva—inventarizace majetku k 31.12.2013

12.05.2014

Návrh -  závěrečný účet za rok 2013

12.05.2014

Návrh - závěrečný účet obce Krejnice za rok 2013

30.04.2014

Veřejná vyhláška—daň z nemovitosti

30.04.2014

Závěrečný účet SMOOS za rok 2013

29.12.2013

Schválený rozpočet obce Krejnice 2014

13.12.2013

Návrh rozpočtu obce Krejnice 2014

13.12.2013

Návrh rozpočtu SOSP

13.12.2013

Návrh rozpočtu SMOOS

05.10.2013

Veřejná vyhláška

27.09.2013

Odprodej pozemků

27.09.2013

Směna pozemků

08.06.2013

Závěrečný účet  SMOOS za rok 2012

20.04.2013

Závěrečný účet obce Krejnice za rok 2012

28.02.2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

27.01.2013

Závěrečná zpráva—inventarizace majetku, pohledávek a závazků obce Krejnice k 31.12.2012

27.01.2013

Rozvaha

29.12.2012

Rozpočtový výhled 2014-2016

14.12.2012

Návrh rozpočtu obce Krejnice 2013

14.12.2012

Výsledky prezidentských voleb 1. kolo

01.12.2012

Návrh rozpočtu SOSP 2013

06.07.2012

Oznámení - zahájení územního řízení - vrtaná studna

26.06.2012

Oznámení - zahájení územního řízení  - vrtaná studna s vodovodem

16.06.2012

Oznámení - zahájení územního a stavebního řízení - přístava

                      nástavba a stavební úpravy kravína

01.06.2012

Závěrečný účet SOSP

01.06.2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSP za rok 2011

25.05.2012

Závěrečný účet obce Krejnice za rok 2011

25.05.2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krejnice 2011

15.12.2011

Veřejná vyhláška - územní plán

10.12.2011

Návrh rozpočtu 2012

10.12.2011

Zápis z jednání zastupitelstva 9.12.2011

07.12.2011

Svaz obcí středního pootaví - rozpočet 2012

07.12.2011

Svaz obcí středního pootaví - výhled 2012 - 2015

29.09.2011

Veřejná vyhláška -

oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje

28.09.2011

Veřejná vyhláška - zahájení řízení o vydání návrhu

územního plánu Krejnice

26.05.2011

Závěrečný účet svazku obcí středního pootaví

26.05.2011

Závěrečný účet svazku měst a obcí okresu Strakonice

20.05.2011

Závěrečný účet obce

13.04.2011

Svoz nebezpečného odpadu

01.03.2011

Oznámení o vyhlášení částečné revize

katastru nemovitostí

01.03.2011

Oznámení o obnově katastrálního operátu přepracováním

souboru geodetických informací do digitální podoby

07.01.2011

Daň z nemovitosti—instrukce

07.01.2011

Daň z příjmů—informace

22.12.2010

Návrh rozpočtu - Svazek měst a obcí  okresu Strakonice

10.12.2010

Návrh rozpočtu Svazu obcí středního pootaví

02.11.2010

Svolání ustavujícího zasedání

17.10.2010

Výsledky voleb do obecního zastupitelstva