Úřední deska

 

                                   Dokument                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyvěšeno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2019

Volby—zasedání OVK

2.5.2019

Volby—jmenování členů OVK

26.4.2019

Veřejná vyhláška - Daň z nemovitosti

15.4.2019

Rozpočtové opatření obce Krejnice 2

13.4.2019

Volby—jmenování zapisovatele OVK

9.4.2019

Volby—informace o počtu a sídle volebních okrsků

7.4.2019

Záměr odprodeje pozemků, mapa

3.4.2019

Opatření obecné povahy—veřejná vyhláška

20.3.2019

Volby— minimální počet členů OVK

15.3.2019

Rozpočtové opatření obce Krejnice 1

31.1.2019

Výroční zpráva obce Krejnice za rok 2018

14.12.2018

Rozpočet SMOOS na rok 2019

12.12.2018

Rozpočtové opatření obce Krejnice 12

8.12.2018

Rozpočet obce Krejnice na rok 2019

12.11.2018

Rozpočtové opatření obce Krejnice 11

9.11.2018

Návrh rozpočtu obce Krejnice 2019, sestava

8.11.2018

SOSP—návrh rozpočtu 2019 + rozpočtový výhled

25.10.2018

Svolání ustavujícího zasedání

10.10.2018

Rozpočtové opatření obce Krejnice 10

8.10.2018

Volby do zastupitelstva obce—Výsledky

26.9.2018

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2019

20.9.2018

Volby do zastupitelstva obce—informace o době konání voleb

10.9.2018

Rozpočtové opatření obce Krejnice 9

6.9.2018

Volby do zastupitelstva obce—zasedání OVK

6.9.2018

Volby do zastupitelstva obce—jmenování členů OVK

24.8.2018

Volby do zastupitelstva obce—jmenování zapisovatele OVK

20.8.2018

Volby do zastupitelstva obce—informace o o počtu a sídle volebních okrsků

10.8.2018

Rozpočtová opatření obce Krejnice 8

5.8.2018

Volby do zastupitelstva obce—stanovení  minimálního počtu členů okrskové volební komise

10.7.2018

Rozpočtová opatření obce Krejnice 7

12.6.2018

Volby do zastupitelstva obce—informace o potřebném počtu podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty

12.6.2018

Rozpočtová opatření obce Krejnice 6

10.6.2018

Závěrečný účet obce Krejnice za rok 2017

 

Závěrečný účet obce Krejnice za rok 2017

 

Závěrečný účet obce Krejnice KEO

 

Výkaz zisku a ztrát

 

Rozvaha

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

 

Hodnotící zpráva za rok 2017

 

Finanční vypořádání

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 

Inventarizační zpráva

 

Příloha

1.6.2018

Návrh závěrečného účtu SOSP 2017

19.5.2018

Návrh závěrečného účtu obce Krejnice za rok 2017

 

Závěrečný účet obce Krejnice za rok 2017

 

Závěrečný účet obce Krejnice KEO

 

Výkaz zisku a ztrát

 

Rozvaha

 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017

 

Hodnotící zpráva za rok 2017

 

Finanční vypořádání

 

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 

Inventarizační zpráva

 

Příloha

17.5.2018

Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření SMOOS

17.5.2018

Závěrečný účet SMOOS 2017

10.5.2018

Rozpočtová opatření obce Krejnice 5

14.4.2018

Záměr odprodat pozemek z majetku obce Krejnice

10.4.2018

Rozpočtová opatření obce Krejnice 4

10.3.2018

Výzva na zakázku malého rozsahu

10.3.2018

Záměr odkoupit pozemek

10.3.2018

Rozpočtová opatření obce Krejnice 3

13.2.2018

Veřejná vyhláška—záplavové území - Mačický potok

5.2.2018

Rozpočtová opatření obce Krejnice 2

31.1.2018

Výroční zpráva obce Krejnice za rok 2017

15.1.2018

Rozpočtová opatření obce Krejnice 1

28.12.2017

Volby—informace o době a místě konání

27.12.2017

Veřejná vyhláška—stanovení záplavového území

22.12.2017

Volby—delegování členů volební komise

20.12.2017

Veřejná vyhláška—veřejné projednání návrhu územního plánu Frymburk

12.12.2017

Rozpočtová  opatření obce Krejnice 10

9.12.2017

Rozpočet obce Krejnice 2018

2.12.2017

Volby—Jmenování zapisovatele

28.11.2017

Volby—Informace o počtu a sídle volebních okrsků

24.11.2017

Návrh rozpočtu SOSP 2018

18.11.2017

Návrh rozpočtu obce Krejnice 2018

 

Příloha 1          Příloha 2

16.11.2017

Střednědobý rozpočtový výhled

16.11.2017

Veřejná vyhláška—Ministerstvo zemědělství

13.11.2017

Volby—minimální počet členů okrskových volebních komisí

9.11.2017

Rozpočtová opatření  obce Krejnice 9

10.10.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 8

22.9.2017

Smlouva— „oprava požární nádrže—Žlábek“

10.9.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 7

8.9.2017

Návrh rozpočtu SMOOS 2018

8.9.2017

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019-2021 SMOOS

5.9.2017

Volby—počet a sídlo volebních okrsků

21.8.2017

Volby— počet členů okrskový volebních komisí

14.8.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 6

15.7.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 5

20.6.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 4

20.6.2017

Závěrečný účet obce Krejnice za rok 2016

 

      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

 

      Závěrečný účet KEO

 

      Finanční vypořádání—tabulky

 

      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 

      Příloha

 

      Rozvaha

 

      Výkaz zisků a ztrát

15.5.2017

Návrh závěrečného účtu 2016

 

      Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016

 

      Závěrečný účet KEO

 

      Finanční vypořádání—tabulky

 

      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

 

      Příloha

 

      Rozvaha

 

      Výkaz zisků a ztrát

28.4.2017

Veřejná vyhláška—Daň z nemovitosti

20.4.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 3

20.3.2017

Rozpočtový výhled

12.3.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 2

21.3.2017

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOSP za rok 2016

21.3.2017

Závěrečný účet SOSP za rok 2016

21.3.2017

Rozpočet SMOOS—schválen na VH 13.12.2016

21.3.2017

Rozpočet SOSP—schválen na VH 19.12.2016

1.3.2017

Rozpočtová opatření obce Krejnice 1

11.2.2017

Výroční zpráva obce Krejnice o svobodném přístupu k informacím