Zápisy z jednání obecního zastupitelstva

 jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisy z jednání obecního zastupitelstva